REKLAMATION

 
Om varan du köpt saknar delar, blivit skadad under leverans, inte fungerar eller har blivit defekt i produktion, kan du ansöka om att göra en reklamation. Följ stegen nedan för att göra en reklamationsansökan eller komplettera redan påbörjad reklamation. Så snart din ansökan är komplett kommer vi ta ditt ärende vidare till transportören/leverantören som levererat/producerat varan. Tänk på att en utförlig ansökan underlättar och i många fall snabbar på handläggningstiden.
 
Ska du anmäla ny reklamation eller komplettera redan påbörjat ärende?
 
Ny reklamation
Påbörjad reklamation
 
 

GARANTI

Vi säljer alla produkter med ett (1) års garanti och tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Några av våra leverantörer erbjuder förlängd garantitid, i dessa fall framkommer det tydligt på produktsidan.

 

SYNLIG TRANSPORTSKADA OCH SAKNADE KOLLIN

Ni som kund ansvarar för att det finns någon som tar emot och kvitterar varorna när leveransen utförs. Kunden ansvarar för att undersöka emballaget, notera eventuell emballageskada, räkna antal kolli samt se till att notering görs på fraktsedel/handscanner när chauffören är på plats om leveransen består av emballageskadat gods eller om kollin saknas.
 
Det är mycket viktigt att notering görs innan signering vid synlig transportskada eller när kollin saknas. Detta för att kunna bevisa att kollin saknades eller att eventuell skada på varan uppstått under leveransen, har kvittering skett utan anmärkning kommer reklamationen att avslås i sin helhet.
 
Vid transportskada ska anmälan ske till oss inom tre (3) dagar från leveranstillfället. Se till att öppna emballaget varsamt och spara emballaget tills reklamationen färdigställts. I reklamationsformuläret här ovan måste minst fyra (4) bilder bifogas: 1. Översiktsbild som visar hela emballaget, 2. Närbild på emballageskada, 3. Översiktsbild som visar hela produkten och 4. Närbild på skadan + eventuell etikett/produktmärkning på varans baksida/undersida.

  • Syna därför alltid varan noga när du tar emot den och räkna att rätt antal kollin levereras.
  • Observera att minsta emballageskada måste vara noterat på fraktsedeln eller handscannern.
  • Spara emballaget så att det kan besiktas när ärendet undersöks och användas vid eventuell retur.

 

EFTER MOTTAGANDET AV LEVERANS

Det är viktigt att ni avemballerar och inspekterar era varor noggrant direkt efter mottagen leverans. Upptäcker ni ett fel på varan gör ni en ansökan om reklamation här ovan i formuläret.
 
Anmälan ska ske så fort felet upptäcks. I anmälan ska en utförlig beskrivning av felet samt bilder bifogas. Spara emballage om en retur/utbyte skulle bli aktuellt.

Vanligt slitage eller felaktigt handhavande och skötsel godkänns inte som reklamation (t.ex. sprickor i massiva ekmöbler p.g.a. bristande inoljning). Produkter med naturmaterial (som t.ex. sten, trä, läder, metall) har naturliga variationer i utseendet. Detta räknas inte som en defekt och utgör i sig inte en giltig anledning för reklamation.
 
Observera att bilder som visas på hemsidan kan skilja nyansmässigt mot verkligheten, detta ligger därför inte till grund för reklamation. Är ni osäker så får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er med ett färgprov om möjligt.


HANDLÄGGNINGSTID

Vår ambition är att hantera er reklamation så fort som möjligt. Vi kommer behandla ert ärende och återkomma så snart vi kan. Tänk på att en utförlig anmälan från dig både underlättar och snabbar på processen. Om du känner att du missat att dela med dig av viktig information finns det möjlighet att komplettera redan påbörjat ärende, se formuläret ovan "Påbörjad reklamation" - vänligen fyll i samma namn och order-/fakturanummer som vid första anmälan.

Hanteringstiden varierar beroende på typ av reklamation (d.v.s. transportskada, produktionsfel, saknade delar eller om varan inte överensstämmer med produktinformationen), leverantör, ev. transportör och även hur utförligt reklamationsformuläret fyllts i.

Notera att under handläggningstiden:
  • Får varan inte monteras eller användas.
  • Emballaget måste sparas så att det kan besiktas och användas vid eventuell retur.


BESLUT

När reklamationen färdigställts och vi tagit ett beslut i frågan kommer vi att kontakta er med åtgärd eller anledning till avslag. Ett avslag rör sig oftast om att reklamationen inte är anmäld inom skälig tid, att varan inte är defekt eller att synlig transportskada inte noterats vid leveranstillfället.

Vid en godkänd reklamation hjälper vi dig enligt följande:
  • I första hand avhjälpa felet i form av reparation och/eller reservdel.
  • I andra hand ersätta dig med en ersättningsvara, om inte kostnaderna är orimliga.
  • I tredje hand ge dig en skälig ersättning genom presentkort/prisavdrag mot att ni behåller varan i befintligt skick.

Där beslutet innebär att varan skall gå i retur står vi givetvis för returkostnaden/bytet. Detta gäller om du fått varan levererad hem när du köpte den. Har du själv hämtat varan ombesörjer du som kund retur/byte av varan. Om vi emotser en vara i retur, som vid mottagandet inte bedöms ha ursprungliga fel, förbehåller vi oss rätten att upphäva tidigare fattat reklamationsbeslut, samt debitera för eventuella transport- och hanteringskostnader. Tänk på att det är du som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten.


TVIST

Om ni inte är nöjd med vårt beslut har ni som konsument möjlighet att få ert reklamationsärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Vår policy är att följa de rekommendationer som nämnden utfärdar. Ni kan också få råd hos kommunernas konsumentvägledare och hos Konsumentverket.